"בנתיבי- העפלה" הוא מאגר מידע ביוזמת המועצה לשימור מבנים ואתרים וצוות מחנה המעפילים ובסיוע ועידת-התביעות. המאגר ממוקם באתר-הלאומי "מחנה-המעצר למעפילים בעתלית".

חלקו האחד של המאגר הוא תיעוד-אישי. החלק האחר עוסק במידע היסטורי בענייני העפלה, אוניות, קבוצות, מחנות- מעצר, פרשיות שונות הקשורות להעפלה כמו גם אוספים של פריטים מן התקופה.

מאגר התיעוד האישי מכיל כ – 15,000 כרטיסים אישיים של מעפילים, פעילים וחללי-העפלה. המאגר מתעד את למעלה מ- 120,000 המעפילים שהגיעו לארץ ישראל משנת 1934 ואילך בים, באוויר וביבשה ושהיו עצורים במחנות עתלית, קפריסין, מאוריציוס, סרפנד, פפנדורף ואחרים.

Subject: 
Jewish History
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>