בארכיון הישראלי לסרטים שמורים מאות אוספי קולנוע, המגוללים את סיפור הארץ כמעט מאז המצאת מצלמת הקולנוע בשלהי המאה ה-19. האוספים כוללים סרטים עלילתיים, סרטים תיעודיים, יומני חדשות, סרטי סטודנטים, תשדירים ציבוריים, סרטי אמנות, סרטים ביתיים, סרטי טלוויזיה ועוד.

אלפי שעות של סרטי קולנוע וקטעי ארכיון נדירים באיכות גבוהה.

למידע נוסף >>

Subject: 
Jewish History
Film & Television
Film/Video databases
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>