עמותת דיקטה מספקת לכל המתעניינים בטקסטים בעברית כלים המבוססים על האלגוריתמים המתקדמים ביותר של למידת מכונה ועיבוד שפה טבעית כדי לנתח טקסטים קלאסיים ומודרניים כאחד.

 

Subject: 
Hebrew Culture Studies
Jewish History
Hebrew language & Literature
Religion
Provider: 
אוניברסיטת בר אילן
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>