אוסף נתונים פיננסיים הנאספים משלל מקורות שונים ומכסה יותר מ-200 מדינות בעולם. יוצא לאור מדי חודש ע"י קרן המטבע הבינלאומית.

Subject: 
Economics
Accounting & Finance
Business & Management
Sociology & Anthropology
Multidisciplinary - Social Sciences
Provider: 
International Monetary Fund
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>