`כותר ספרי לימוד` הינה הספרייה המקוונת הגדולה בארץ, הכוללת ספרי לימוד בהוצאת מטח, רמות, אריק כהן ואחרים ומקיפה את כל המקצועות הנלמדים בכיתות א` ועד יב`.
השימוש בספרי הלימוד המקוונים מאפשר לכל תלמיד יצירת מאגר מידע אישי, בהתאם לצרכי הלימוד הספציפיים שלו, בכל זמן ובכל מקום.

Subject: 
Education
Covering period years: 
משתנה
Access remarks: 

Access restricted to TAU community via Automatic Proxy

Provider: 
מטח
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>