פרויקט השו"ת של אוניברסיטת בר-אילן

 

מאגר בטקסט מלא של ספרות הלכתית וטקסטים יהודיים מכל התקופות.המאגר מכיל: את התנ"ך במלואו, משנה, תוספתא, תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי, רש"י לתלמוד, ספר הזוהר, הרמב"ם משנה תורה, שולחן ערוך למעלה מ-200 ספרי שו"ת וכן ספרות רבנית בת ימינו ועוד. זוהי למעשה קונקורדנציה ממוחשבת, שבה ניתן לאחזר את כל המופעים של מלה, במאגר אחד או בכמה מאגרים בו זמנית. כולל גם את האנציקלופדיה התלמודית.
*בגרסת השו"ת הלא מקוונת, אפשרויות החיפוש מגוונות יותר, וגם העזרה מפורטת יותר.
 
Subject: 
Hebrew Culture Studies
Remarks: 

גירסה 29

Access remarks: 

לקבלת הדיסק או קי יש לפנות לדלפק היעץ בספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי

Provider: 
אוניברסיטת בר-אילן
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>