אתר הבורסה מספק בזמן אמת נתוני מסחר, נתונים היסטוריים, דף מידע לכל חברה בורסאית, דפי מידע נוספים (אג"ח ממשלתיות, מדדים, מוצרי מדדים, שוק הנגזרים וקרנות נאמנות), פרסומי הבורסה ומידע שימושי על שוק ההון. כל הנתונים והקבצים ניתנים לשמירה, הדפסה ושליחה.

מילות מפתח: חשבונאות, כלכלה, מימון.

Subject: 
Accounting & Finance
Business & Management
Economics
Covering period years: 
2000 -
Provider: 
הבורסה לניירות ערך
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>