מאגר ספרים דיגיטליים בכל תחומי המחקר השונים כגון: ארכאולוגיה, המזרח הקדום, לימודים קלסיים, מדעי היהדות, נצרות, אסלאם, ספרות, לשון, פילוסופיה, היסטוריה, גאוגרפיה, לימודי המזרח התיכון, אמנות, מוזיקולוגיה, חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדעי הטבע.

 

Subject: 
Interdisciplinary - Arts and Humanities
Provider: 
מאגנס
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>