האנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו מכילה 6,000 ערכים שנכתבו על ידי דוד תדהר והם כוללים חומר ביוגרפי אודות אישים יהודים שסייעו בבניית ארץ ישראל מהמחצית השנייה של המאה ה- 19 ואילך.   

Subject: 
Jewish History
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>