מעות - אגרון הכלכלה המינהל והעסקים הוא האתר הסמכותי והעדכני ביותר הכולל במסגרת אחת יריעה רחבה של הגדרות והסברים הנוגעים לפעילות המשקית בתחומים אלה. הלקסיקונים שבמעות מעודכנים בכל הזרמים האירועים והמגמות ההיסטוריות והחדשות בתחומים שהם עוסקים בהם בהיקף ובמגוון שאין כמותו.

מילות מפתח: מנהל עסקים, כלכלה, מימון, חשבונאות, לימודי עבודה, שיווק, ומערכות מידע.

Subject: 
Economics
Business & Management
Accounting & Finance
Provider: 
מעות
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>