גרסא דיגיטאלית של האנציקלופדיה היוקרתית למשפט השוואתי. האנציקלופדיה המקיפה מתיחסת לכל תחומי המשפט ובנויה לפי חטיבות נושאים. בכל נושא יש פילוח היררכי של תתי הנושאים וניתוח לפי היבט השוואתי. 

Subject: 
Law
Provider: 
Brill
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>