ארכיון הסיפור העממי בישראל על-שם דב נוי (אסע"י), נוסד בחיפה בשנת 1955 על ידי פרופ' דב נוי במטרה לתעד ולשמר את סיפורי-העם של העדות השונות בישראל, ולחקור סיפורים אלה באמצעות כלים מדעיים. משנת 1983, אסע"י שוכן באוניברסיטת חיפה. זהו הארכיון הגדול ביותר בעולם לסיפורת עממית יהודית. יש בו למעלה מ 24,000 סיפורים והוא מנוהל על ידי מועצה מדעית, שבראשה עומדת פרופ' דינה שטיין, חברים בה מנהליו לשעבר של הארכיון ונציגים מכל האוניברסיטאות בארץ.
 

 

Subject: 
Hebrew Culture Studies

Language & Linguistics
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>