מסד ידע דיגיטלי העוקב אחר ההיסטוריה של ארץ ישראל בעת החדשה באמצעות מסמכים כרטוגרפיים (מפות, תצ"אות, תרשימים) הנסרקים ברזולוציה גבוהה.

להורדה ולשימוש בחומרים הסרוקים נדרשת פתיחה של חשבון אישי.

מומלץ לפתוח את ה'מדריך למשתמש' המצוי בדף הבית כדי ללמוד על היכולות והכלים של הפלטפורמה.

 

Subject: 
Geography
Jewish History
Access remarks: 

לקהילת אוניברסיטת תל-אביב בלבד

Provider: 
המכללה האקדמית תל-חי
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>