פרויקט של אוניברסיטת ייל להקלטת עדויות ראשוניות של ניצולי שואה. מאגר ההקלטות כולל כ 12,000 שעות הקלטה.

אוניברסיטת תל אביב הינה אתר גישה למאגר העדויות. הגישה היא למשתמשי אוניברסיטת תל אביב לפי הנוהל הבא:

1. הגדרת גישה מרחוק בהתאם להנחיות

2. פתיחת חשבון באתר הארכיון 

3. יש לבקש אישור לצפיה בסרטון בפעם הראשונה, לאחר מכן ניתן יהיה להכנס לכל תוכן הארכיון

The Fortunoff Archive currently holds more than 4,400 testimonies, which are comprised of over 12,000 recorded hours of videotape. Testimonies were produced in cooperation with thirty-six affiliated projects across North America, South America, Europe, and Israel. The Fortunoff Archive and its affiliates recorded the testimonies of willing individuals with first-hand experience of the Nazi persecutions, including those who were in hiding, survivors, bystanders, resistants, and liberators. Testimonies were recorded in whatever language the witness preferred, and range in length from 30 minutes to over 40 hours (recorded over several sessions).

 

Subject: 
Nazi Era & the Holocaust
Film/Video databases
Law
Access remarks: 

1. Registration is required.
2. First time users must request permission to view the testimonials, after the request is granted you may access all the testimonials in the archive.

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>