מאגר השוואתי של מיסוי בינלאומי כולל סדרת הפרשנות החשובה של קלאוס ווגל, כולל תרגומים של החקיקה משפת המקור לאנגלית, כתבי עת מרכזיים כמו Intertax, International Tax Planning, אמנות מס וחדשות בענייני מיסים.

Subject: 
Law
Taxation
Access remarks: 

TAU community via remote access

Provider: 
Kluwer
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>