מאגר מקיף אודות דיני תחרות בינלאומיים, כולל פסקי דין, חקיקה במדינות שונות, מאמרים, ספרים כמו Areeda and Hovenkamp ופרשנות וחומרים ראשוניים נוספים. 

Subject: 
Law
Provider: 
Kluwer
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>