ניקוד אוטומטי של טקסטים בעברית רבנית ומודרנית. הנקדן מציע אפשרויות ניקוד חליפיות, על פי עקרונות הניקוד המקובלים כיום על ידי האקדמיה ללשון.

Subject: 
Provider: 
דיקתא - כלים דיגיטליים לעיבוד טקסטים עבריים
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>