מהדורות אלקטרוניות של ספרי מחקר ואוגדנים  בתחומי משפט שונים וכן, ספרות עזר לשופטים, עורכי-דין, משפטנים, סטודנטים למשפטים ושאר המקצועות החופשיים המשיקים לתחום המשפט. אתר "אוצר המשפט" מציע כלי נוסף העומד לרשות מנויי האתר והוא מקבץ רחב של פסקי-דין חדשים הממויינים על ידי מנוע חיפוש משוכלל המאפשר, בין היתר, חיפוש על פי נושאים, תתי נושאים. מילות מפתח ועוד. האתר כולל נכון ליולי 2018 251 ספרים.  ניתן לבצע חיפוש משולב בכלל הספרים שבמאגר או לעיין בספר ספציפי. 

Subject: 
Law
Access remarks: 

קהילת אוניברסיטת תל אביב

Provider: 
אוצר המשפט
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>