חבילת ספרים וכתבי עת אלקטרוניים בהוצאת בריל בנושאים הקשורים בזכויות האדם ובמשפט בינלאומי מהשנים 2006-2017.

בחבילה מעל 1000 ספרים וכ - 65 כתבי עת. 

Subject: 
Law
International Law
Covering period years: 
2006-2017
Provider: 
Brill
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>