מאגר החקיקה של הכנסת. הגישה למאגר היא חופשית לכל המעוניין. 

המאגר כולל מידע על כלל חוקי מדינת ישראל. לכל חוק דף ובו מוצגים התיקונים שהתקבלו מאז חקיקתו של החוק המקורי, ובכל תיקון – נוסחי הצעת החוק מתחילת הליך החקיקה ועד לחקיקת התיקון, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.

במאגר גם גישה לרשומות וכן חקיקה מתקופת המנדט הבריטי ומתקופת המדינה הזמנית. 

This is a free source by the Knesset presenting the entire national legislative process. The Database is in Hebrew.

The database contains information of the whole body of legislation in Israel. Each act is presented with it's relavant amendments. For each amendment the source of the bill is also available. Also availble is the transcripts in the Knesset and in the Knesset's committees regarding the bill. 

The databases includes also Mandate Palestine legislation and legislation from the temporary government of Israel from 1948. 

 

Subject: 

Covering period years: 
1948 -
Access remarks: 

Free

Provider: 
כנסת ישראל
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>