בארכיון הציוני יש מגוון של אוספים המשקפים את העשייה הציונית לאורך השנים: מאות אלפי תיקים שבהם מכלול ההתלבטויות, הזיכרונות, ההתכתבויות, הפרוטוקולים וההחלטות, של התנועה הציונית והיישוב בארץ ישראל, לזרמיהם השונים. לצד אלו אוצר הארכיון אוספים מקיפים של תצלומים, מפות, כרזות, הקלטות ופריטים מוזיאלים, המשקפים את המקומות, הנופים, העשייה היצירתית והקולות של הקמת מדינה.

Subject: 
Jewish History
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>