מאגר ישראלי מקיף בדיני עבודה וביחסי עבודה. המאגר כולל דיני עבודה, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה,  מס הכנסה וביטוח לאומי, חקיקה ופירושה, פסיקה, מאמרי סקירה ועוד. 

Description in English

A Comprhensive Israeli legal database on labour law and labour relations. 

The Database includes labour related legislation, collective bargaining aggreements, expansion orders, income tax, national security.

Also available cases on labour relations matters from various jurisdictions. There is also an encyclopedia and professional articles. 

Subject: 


Organizational Behavior
Access remarks: 

לקהילת אוניברסיטת תל אביב בלבד

Provider: 
חשבים
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>