28 כרכים, כולל כל הדינים וההלכות, תרי"ג מצוות, תקנות ומנהגים. כל הכללים והמונחים התלמודיים וההלכתיים.

 

Subject: 
Hebrew Culture Studies
Religion
Remarks: 

כלול גם בתקליטור פרויקט השו"ת החל מגירסה 10
האנציקלופדיה עדיין לא הסתיימה.

Access remarks: 

לעבודה מהבית מומלץ להשתמש בכתובתי:
http://rproxy.tau.ac.il/login?url=http://www.responsa.co.il/loginform.aspx

Provider: 
אוניברסיטת בר אילן
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>