פרויקט מפתוח זה בוצע ב"ספריית השלום" בגבעת חביבה על-ידי גב' סמירה מחאמיד.

המפתח שנוסד בשנת 2006 במטרה לאפשר לכל משתמש גישה למידע הביבליוגראפי המצוי בכתבי העת בערבית, מכיל הפניות ביבליוגרפיות למאמרים מתוך כתבי-עת המתפרסמים באופן שוטף, שמכילים מחקרים בנושאים שונים כגון מדע, ספרות, פוליטיקה, חברה, דת ועוד. 

התזאורוס (רשימת המונחים) של המפתח לכתבי-עת בערבית מכיל כיום כ-1,000 מונחי מפתוח ונמצא בהתרחבות. חלק ניכר מהמונחים הם שמות של אישים, ארגונים, תאגידים, מקומות, נושאים ועוד. ‬

Subject: 
Middle Eastern & African Studies
Provider: 
ספריית השלום בגבעת חביבה
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>