בנבו פסיקה וחקיקה ישראלית מכל הערכאות ומכל התקופות, לרבות העתון הרישמי, כמו כן הצעות חוק, וספרות משפטית בטקסט מלא כולל מאמרים מכתבי העת החשובים וספרים.
​בנוסף במאגר אוסף של כתבי טענות ומערכת יחודית לניתוח ענישה. 

תחת הלשונית טפסים וממשל ניתן למצוא מגוון של חומרים ייחודיים: ועדות חקירה, מחקרים אמפיריים שמנהלים בתי המשפט על העבודה השיפוטית, דוחות, פסיקה של בתי דין שרעיים ועוד.

Description in English
This is a comprehensive Israeli legal database. It contains Israeli legislation and cases from all jurisdictions, including the official journal, cases from military and rabbinical courts, appeal committees.
In addition Nevo also holds many full text legal textbooks in Hebrew and articles from various Israsaeli legal journals.
There is also a unique system to analyse the punitive system.

 

 

Subject: 
Law
Labor Studies and Labor Law
Taxation
Access remarks: 

לקהילת אוניברסיטת תל אביב בגישה דרך אתר הספרייה ובהזדהות.

בנוסף יש לפתוח חשבון משתמש באתר.

Provider: 
Nevo
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>