המאגר כולל בנוסף לחקיקה ופסיקה ישראלית בטקסט מלא גם חדשות, כתבי טענות,  מערכת טפסים אינטראקטיבית, סימולטורים לביצוע חישובים משפטיים מורכבים, ותקצירי פסקי דין. 

Lawdata is an Israeli legal database with full text Israeli cases (also abstrats) and legislation as well as legal news, legal claims. Lawdata also has an interactive legal forms system and a system for simulation legal calculations. 

Subject: 
Law
Access remarks: 

לקהילת אוניברסיטת תל אביב בלבד

Provider: 
דטה חוק ומשפט
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>