"מאגר ספרות הקודש" מבית סנונית מנגיש את הטקסטים מהתנ"ך, המשנה, התוספתא, התלמוד, המדרשים ומשנה התורה לרמב"ם מ'מכון ממרא'.

את הטקסט התנ"כי ניתן לקרוא בגירסה פשוטה, מפוסקת ומוטעמת. כמו כן ניתן לשמוע את הטקסט, להשוות עם מקורות נוספים לאותו הפסוק וע"י לחיצה על האות של הפסוק מופיע קישור למאמרים ופרשנויות על הפסוק

Subject: 
Hebrew Culture Studies
Remarks: 

באמצעות הממשק של סנונית

Provider: 
מכון ממרא
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>