​כותר המקוון הינו מאגר מקיף וייחודי של מאמרים המספקים תשובות הלכתיות לשאלות בנושאים מהותיים העומדים על סדר היום. 
במאגר כיום מעל ל-10,000 מאמרים מצולמים שלוקטו מתוך מאות כתבי עת וקבצים תורניים מקוריים שפורסמו בין השנים תש"ל – תשס"ג.

 

 

Description in English

This is a comprehensive database of hallaca responses to questions on signifacnt issues on the public agenda. 

The Database contains more than 10,000 articles taken from hundreds of journals and hallachic monographs publihshed between 1970-2003.

Subject: 


Covering period years: 
1970-2003
Access remarks: 

לקהילת אוניברסיטת תל-אביב בלבד

Provider: 
בר אילן חב` למחקר ופתוח בע"מ
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>