ספרייה מקוונת, המציגה את מגילות מדבר יהודה. מאות כתבי־יד המורכבים מאלפי קטעים — שנתגלו למן שנת 1947 ועד ראשית שנות השישים למאה העשרים במדבר יהודה, לאורך הגדה המערבית של ים המלח. 

התצלומים מוצגים ברזולוציה גבוהה, ואפשר להגיע אליהם במגוון אפשרויות חיפוש באתר.

Subject: 
Archaeology
Religion
Jewish History
Provider: 
רשות העתיקות
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>