מועצת העיתונות בישראל הוקמה במשותף על ידי העיתונות (מו"לים, עורכים ועיתונאים) ונציגי ציבור. המועצה מופקדת על שמירת ערכי העיתונות החופשית וקובעת את כללי האתיקה החלים על כלי התקשורת. מתוקף תפקידה, אמונה המועצה על אכיפת כללי האתיקה הללו. מטרותיה העיקריות הן שמירה על חופש העיתונות ועל זכות הציבור לדעת. מועצת העיתונות דנה בתלונות על הפרת כללי האתיקה העיתונאית ומפעילה בתי דין לאתיקה. בסמכותם של בתי הדין של מועצת העיתונות לגזור עונשים שונים על עיתונאים או על כלי תקשורת.
 
ארכיון מועצת העיתונות מכיל חומרים פיזיים ודיגיטליים של תיקי התלונות שטופלו במועצה. כל החומר של הארכיון עבר דיגיטציה ומפתוח כדי להנגישו לציבור בצורה נוחה ושימושית. אפשר לעיין בחומרים על פי שנים ועל פי מפרסמים, אפשר לבצע חיפוש לפי שם התיק, שם המתלונן ושם הגורם שנגדו הוגשה התלונה.

ארכיון מועצת העיתונות בישראל הוא מקור ראשון במעלה לחקר העיתונות הישראלית, לחקר סוגיות ציבוריות ולהבנת פרקים בתולדות העם והמדינה.

Subject: 
Newspapers
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>