קבצי נתוני מסחר יומיים ותוך יומיים (רצף) של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. המאגר מכיל נתוני אופציות על מניות, אגרות חוב, מק"מ, ניירות ערך וקרנות נאמנות.

מילות מפתח: בורסה, שוק ההון, מניות, מדדים, אופציות, אג"ח. 

Subject: 
Accounting & Finance
Business & Management
Economics
Covering period years: 
1993 -
Remarks: 

שימו לב, בין קבצי הנתונים ניתן למצוא גם חוברת הסבר לעבודה על הקבצים.

 

Provider: 
הבורסה לניירות ערך
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>