המילון ערבי-עברי מאת מנחם מילסון הוא מילון של הערבית התקנית בת זמננו, בעיקר לשון התקשורת הערבית בכתב ובעל פה. מכיוון שלשפה הערבית היסטוריה ספרותית עשירה בת יותר מאלף וארבע-מאות שנים, אך טבעי הוא שהערבית בת זמננו משתמשת גם במילים וביטויים שמקורם ברבדים ספרותיים עתיקים: הקוראן, השירה העתיקה, הפתגמים, החדית' וספרות ההלכה.  המילון הזה משתדל כמובן לתרגם גם מילים וביטויים אלה. האינדקס העברי-ערבי יכול לשמש במידת מה כמילון עברי-ערבי.
Subject: 
Language & Literature
Middle Eastern & African Studies
Arabic and Islamic Studies
Language & Linguistics
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>