מרכז הידע הוא מקור למגוון נתונים המספקים תשתית לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל. המרכז מספק מידע אודות  מקורות ביבליוגראפיים מגוונים ועדכניים  בתחום הזקנה וההזדקנות בישראלף כמו גם קבצי נתונים  סטטיסטיים מרכזיים לחקר הנושא.

מילות מפתח: גרונטולוגיה, עבודה סוציאלית.

Subject: 
Social Work
Sociology & Anthropology
Covering period years: 
2000 -
Provider: 
מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>