ספריית `כותר ספרי עיון` היא שילוב חדשני של ספרייה מקוונת וסביבת עבודה אישית. ספריית `כותר` פותחה במט"ח ומטרתה להעמיד לרשות תלמידים, מורים, סטודנטים ושוחרי דעת את מיטב מקורות המידע (ספרי עיון, אנציקלופדיות, כתבי עת ועוד) שפורסמו ביובל השנים האחרונות בשפה העברית, ולשמש שער אולטימטיבי לאיתור מידע מדויק ומעמיק וסביבת עבודה עכשווית ונוחה .

Subject: 
Jewish History
Hebrew language & Literature
General History - Modern
Hebrew Culture Studies
Language & Literature
Middle Eastern & African Studies
Multidisciplinary - Social Sciences
Interdisciplinary - Arts and Humanities
Life Sciences
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>